Умови використання сайту

Ласкаво просимо на офіційний сайт ТОВ «Емвей Україна»

Умови використання сайту www.amway.ua 

Надання доступу та використання сайту www.amway.ua (надалі — «Сайт Amway»), інформації, матеріалів, продукції та послуг, які доступні на Сайті Amway, регулюються цими умовами використання (надалі- «Умови використання сайту»)

Крім того, для Незалежних підприємців Amway (НПА), Учасників або Привілейованих Учасників застосовуються Правила ведення бізнесу Amway та Політики Amway, та для-будь-яких операцій з придбання товарів чи послуг застосовуються Правила та умови оформлення замовлення на продукцію Amway.

Умови використання сайту можуть час від часу оновлюватися. Нові версії будуть розміщені на сайті Amway та набувають чинності одразу після їх опублікування. Використовуючи сайт Amway, вам потрібно регулярно перевіряти, чи були внесені зміни або оновлення до Умов використання сайту.

Сайт Amway надає інформацію про компанію Amway, можливості бізнесу, продукцію та послуги Amway, що призначені для використання тільки в Україні, та регулюється відповідно до чинного законодавства України. Компанія Amway не несе відповідальності та жодних фінансових зобов'язань за використання сайту Amway з інших країн.

Натисніть на наведені нижче посилання для переходу до відповідного розділу:

  1. Частини сайту Amway, які захищені паролем
  2. Положення Amway про конфіденційність та Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації
  3. Авторське право та використання Матеріалів сайту Amway
  4. Посилання на інші сайти
  5. Посилання інших сайтів на сайт Amway
  6. Обмеження відповідальності, відмова від надання гарантій та відшкодування
  7. Обмеження або блокування доступу до сайту Amway за порушення Умов використання сайту
  8. Вибір права, юрисдикція та місце провадження
  9. Інші умови

1. Частини сайту Amway, які захищені паролем

Частини сайту Amway, які захищені паролем, призначені виключно для НПА та їх клієнтів і Привілейованих Учасників/Учасників в Україні. Якщо ви ще не знайомі з жодним НПА, але маєте бажання зв’язатися з будь-яким із них, будь ласка використовуйте Контактну форму, яка доступна на сайті www.amway.ua.

Зверніть увагу: Паролі не можуть надаватися третім особам і повинні бути захищені від несанкціонованого доступу. Якщо вам стало відомо про будь-яке несанкціоноване використання вашого пароля, вам потрібно негайно повідомити про це компанію Amway.КомпаніяAmwayне несе відповідальності та не має жодних фінансових зобов'язань за шкоду, якої було завдано в результаті неналежного використання паролів.


2. Положення про конфіденційність та Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації Amway

Всі персональні дані, які надаються компанії Amway у процесі використанні сайту Amway, будуть оброблятися відповідно до Положення про конфіденційність сайту. Якщо ви реєструєтесь або відвідуєте сайт як НПА, Учасник або Привілейований Учасник, додатково застосовується Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації для НПА та Учасників. Якщо ви реєструєтесь або відвідуєте сайт як Клієнт, додатково застосовується Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації для Клієнтів.

Вся інформація, яка надається компанії Amway під час використання сайту Amway має бути достовірною, повною та актуальною. Якщо у нас будуть підстави вважати, що було надано недостовірну, неповну та неактуальну інформацію, доступ до сайту Amway може бути обмежено або заблоковано.


3. Авторське право та використання матеріалів сайту Amway

Сайт Amway та матеріали, які розміщені на сайті Amway, захищені правами інтелектуальної власності, у тому числі авторськими правами, правами на використання комерційних найменувань та торговельних марок, включаючи назву «Amway» і логотип Amway, та належать Amway або використовуються Amway згідно з ліцензією або за згодою власника таких прав. Матеріали, які захищені правами інтелектуальної власності, включають, але цим не обмежуються, дизайн, макетування, зовнішній вигляд, вид, графіку, фотографії, зображення, статті, розповіді та інші матеріали, які доступні на сайті Amway (надалі — «Матеріали сайту).

Матеріали сайту можуть бути відтворені, розповсюджені, опубліковані або іншим чином представлені широкому загалу тільки за письмової згоди Amway. Як виняток до цього правила, Amway надає НПА або Привілейованим Учасникам обмежену, невиключну ліцензію, яка може бути відкликана, використовувати Матеріали сайту виключно для здійснення своєї діяльності як НПА або Привілейованого Учасника для завантаження, збереження, друку, копіювання, обміну та демонстрації Матеріалів сайту, за умови, що до Матеріалів не вносяться зміни і на джерело інформації дається посилання, якщо будь-які Матеріали сайту розголошуються третім особам. Якщо у вас є додаткові запитання стосовно використання Матеріалів сайту, будь-ласка зв’яжіться з нами за допомогою Контактної форми.

Право на використання частин сайту Amway, які захищені паролем, закінчується у разі припинення дії контракту НПА або Привілейованого Учасника, що не вимагає від Amway вчинення будь-яких подальших дій. У випадку припинення дії контракту, НПА або Привілейовані Учасники повинні видалити або знищити всі матеріали, які зберігалися, були надруковані або скопійовані, якщо вони не мають бути збережені згідно з вимогами законодавства.


4. Посилання на інші сайти

На нашій сторінці можуть міститися посилання на інші сайти, які ми не контролюємо. Ми не несемо відповідальності та не маємо жодних фінансових зобов'язань щодо матеріалів, які доступні на сайтах таких третіх осіб. Ми рекомендуємо вам прочитати умови використання та положення про конфіденційність всіх сайтів третіх осіб, перш ніж користуватися такими сайтами або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.


5. Посилання з інших сайтів на сайт Amway

Щоб розмістити посилання з сайту третьої особи на www.amway.ua, потрібна попередня письмова згода від Amway. Якщо ви хочете перейти з інших сайтів, будь-ласка, зв’яжіться з нами за допомогою Контактну форму.


6. Обмеження відповідальності, відмова від надання гарантій та гарантії відшкодування

Наскільки це дозволено чинним законодавством, ні Amway, ні пов’язані з ним особи не несуть відповідальності за будь-яку пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, включаючи, але не обмежуючись, майнову шкоду, втрату можливості використання, втрату бізнесу, економічний збиток, втрату даних або неотриманий прибуток, що виникає з вашого використання чи доступу до сайту або у зв’язку з ними, або неспроможність використовувати або мати доступ до сайту Amway або його контенту.

Компанія Amway докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити достовірність всієї інформації та Матеріалів, які розміщені на сайті. Однак Amway не може гарантувати достовірність всієї інформації та Матеріалів і не несе відповідальності та не має жодних фінансових зобов'язань за точність, повноту та достовірність будь-якої інформації та Матеріалів, які розміщуються на сайті. Ми не гарантуємо, що робота цього сайту буде неперервною чи безпомилковою, або що цей сайт не містить вірусів або інших складових, які можуть завдати шкоди обладнанню або програмному забезпеченню. Amway не гарантує, що сайт Amway буде сумісний з обладнанням або програмним забезпеченням, яке ви можете використовувати, та не гарантує, що сайт Amway буде працювати весь час або у будь-який час.

Ви погоджуєтесь відшкодувати, забезпечити захист та звільнити компанію Amway та пов’язаних із нею осіб від будь-якої відповідальності або збитків, які зумовлені порушенням вами Умов використання сайту, або вашого використання сайту Amway.


7. Обмеження або блокування доступу до сайту Amway за порушення Умов використання сайту

У випадку порушення цих Умов використання сайту, зокрема у випадку використання сайту Amway або окремих елементів сайту Amway не за призначенням, доступ до сайту Amway може бути обмежено або заблоковано.

Компанія Amway загалом залишає за собою право частково або повністю змінювати, блокувати або припиняти роботу сайту Amway або його контенту у будь-який час та з будь-якої причини. 


8.  Вибір права, юрисдикція та місце провадження

Використання сайту Amway та цих Умов використання сайту регулюється законодавством України. Якщо інше не передбачено законом, суди України мають виключну юрисдикцію та є єдиними органами вирішення будь-якого спору, який виникає з приводу використання сайту Amway чи цих Умов використання сайту або у зв’язку з ними.


9. Інші умови

Якщо одне із положень цих Умов використання сайту є недійсним або визнається недійсним судом, це не буде впливати на чинність інших умов.